De zoektocht naar bewustwording!

5. jan, 2019

In veel gevallen wordt chaos benoemd als iets negatiefs. Het wordt ook benoemd als en negatieve karakter trek van het vissensterrenbeeld. Ik als vis word dan ook helemaal blij van de mythologie van de god Chaos, zie op het plaatje zijn energie afgebeeld. (Wormgat in het heelal).

Chaos betekent 'leegte, is in de Griekse mythologie het Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Chaos wordt wel voorgesteld als een bodemloze leegte waar alles eindeloos 'valt'; niet naar beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle kanten op. Uit deze uitgestrekte malende wanorde ontstond orde in de vorm van Nacht, Duisternis, Aantrekkingskracht, Onderwereld en Aarde. Aarde maakte vanuit haar oorsprong Bergen, Zee en Hemel; Nacht en Duisternis maakten samen Ether en Dag. Niets, iets, heelheid. https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaos_(Griekse_mythologie) 

In de Chaos ontstaat de onbewuste nieuwe ziel, je geboorte. In de Chaos ontstaat alles, liggen alle zaden als het ware opgeslagen om uit te groeien tot materie, door ervaring kun je alle zaden in jezelf tot ontwikkeling brengen, laten groeien. In de Chaos in de wereld, je werk, je directe omgeving, liggen ook alle zaden die je tot ontwikkeling kunt brengen, laten groeien. Chaos is NIETS, IETS, een energie om tot heelheid te komen.

Is dit niet een hele mooie manier om chaos te ervaren?

We zien de Wereld om ons heen van tijd tot tijd als een grote chaos. We verliezen allemaal wel eens de controle, in ons werk, in ons gezin, het dagelijks bestaan. Als je dan op deze manier naar de chaos waarin je verkeerd kunt kijken, dan kun je de chaos omarmen en de kansen tot ontwikkeling zien.

Dankjewel synchroniciteit dat je mij dit vandaag hebt laten zien. Ik als vis, opzoek naar heelheid in 2019, bij het trekken van de tarot kaart O De Dwaas.

5. jan, 2019

Mijn persoonlijkheidskaart in de Tarot, de 0 De Dwaas, trok ik vandaag. Ook hier de cirkel van Heelheid. Een boodschap die ik met iedereen moet delen omdat hij op iedereen van toepassing is. We zijn immers allemaal geboren en op aarde gekomen.

Je bent goed zoals je bent!🙂❤

Iedereen heeft alles wat hij nodig heeft, in zich. Zoek in jezelf wie JIJ bent.

 

 

22. dec, 2018

Cirkel van heelheid

Je kernkwaliteit.

In deze cirkel zie je de vierelementen. Cirkel van heelheid. Vuur, lucht, aarde en water. Ons zonneteken, dit is het teken waar je in geboren wordt, staat in een van deze vier elementen. Als je niet weet in welk element jouw geboorte teken staat klik dan op deze link Duiding sterrenbeeld en zoek het voor jezelf, je partner of kinderen even op. Bij de meeste mensen is het zo dat ze onbewust het element gebruiken waarin ze geboren zijn. We hebben natuurlijk wel alle elementen in ons. Maar als we naar onze omgeving kijken dan doen we dit meestal bij voorkeur met het element waarin je geboren bent.

Waar staan deze elementen in de kern voor?

Het element vuur, kijkt naar de wereld waarin hij zelf centraal staat, wil graag dingen, staat graag in de belangstelling is doel gericht en wil zich ontwikkelen. Aarde, kijkt naar de wereld met de 6 zintuigen, houdt van de natuur en wil vanuit de basis zaken opbouwen, is vasthoudend, vindt gezondheid, reinheid erg belangrijk en wil zaken graag structureren. Water, neemt de wereld waar in energieën, sferen. Bij het water element spelen emoties een belangrijke rol, men voelt onderstromen en sferen, van zichzelf maar ook van hun omgeving, familie, werk en wereld. Het is moeilijk om deze zaken uit elkaar te houden. Ze willen, deze vaak onuitgesproken zaken graag oplossen, veelal ondanks en ten koste van zichzelf. Lucht, neemt zijn omgeving objectief waar, door feiten te verzamelen, dit zijn de denkers, ze kunnen meestal luchtig communiceren, ze houden van analyseren, vergelijken om zo tot een objectieve waarneming te komen.

Als ik mezelf neem. Ik ben geboren in het teken vissen dus mijn voorkeur en manier van waarnemen gaat uit naar het element water. Dit betekent niet dat de andere elementen geen rol spelen in mijn persoonlijkheid. Het betekent alleen dat ik als persoon bij voorkeur gebruik maakt van het element water. In het kort betekent dit dat ik sferen, emoties, energieën en onderstromen waarneem. Ik neem dus eigenlijk iets waar wat niet te zien is en in veel gevallen weet ik moeilijk te onderscheiden of het geen wat ik voel van mij is of van de ander of anderen. Dit betekent dat als ik een verdrietige film zit te kijken, zelf intens verdrietig word. Omdat ik me zonder dat ik me dit eerder bewust was verplaats in de ander en voor hem voel. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen met een film, maar ook binnen een gezin, of familie of werkomgeving waar ik in ben. Het is dan ook voor een persoon geboren in dit element erg belangrijk dat hij dit weet, het zich bewust wordt. Dit draagt bij aan een stukje heelheid van de persoonlijkheid van de persoon.

Cirkel van heelheid

Wil je iets vragen?

22. dec, 2016

De steenbok is geboren in het element aarde.

Het is een vrouwelijke energie, vandaar dat deze duiding in de vrouwelijke vorm staat geschreven. Ze neemt de wereld waar met behulp van haar zintuigen. Horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Ze is heel gestructureerd en georganiseerd en een uitstekende vormgever.

De steenbok is gericht op de maatschappij, op een hogere vorm van leiderschap. Ze kan goed managen en overziet zaken en kan er vervolgens gestructureerd vorm aangeven, ze is hierbij opvallend vindingrijk.

Ze is ambitieus, ze heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en legt haarzelf en anderen hierbij normen en waarden op. Ze kan heel goed zelfstandig werken ze moet er dan wel voor zorgen dat er voldoende afstemming plaatsvindt met haar omgeving.

Ze is een leider, een voorbeeld, ze is erg ambitieus, ze werkt hiervoor zelf heel erg hard en is streng voor haarzelf en anderen omdat ze het heel belangrijkrijk vindt dat er iets bereikt wordt op maatschappelijk niveau. Hiermee loopt ze het risico zich te isoleren omdat ze van haar omgeving dezelfde hoge standaard verwacht.

Een valkuil voor de steenbok is dat ze de behoeftes van haar familie en haar gezin niet altijd ziet en daarbij ook haar eigen emotionele behoeftes uit het oog verliest. Ze reiken naar haar en naar haar emotionele zorg maar dit lijkt aan haar voorbij te gaan. Dit doet ze niet uit onwil maar door het hogere doel verliest ze soms de menselijke authenticiteit uit het oog.

Voor een steenbok is het tonen van emoties en zorg bijna een vorm van zwakte maar als ze dit durft te tonen en te leven dan pas wordt haar kracht en haar leiderschap een voorbeeld voor de mensen om haar heen.

Ieder zonneteken staat ook nog onder invloed van 7 andere planeten dus je bent meer dan deze beschrijving alleen.

Wil je graag meer weten of deelnemen aan een groep of een individueel consult bezoek mijn website www.searchtodevelopment.nl of stuur een mailtje naar searchtodevelopment@gmail.com

Duiding sterrenbeeld

SearchToDevelopement

Anja's Treehouse

Privé consult

Uw coach

Contact

15. dec, 2016

De Boogschutter is geboren in het element vuur. Het is een mannelijke energie vandaar dat deze duiding in de hij vorm is geschreven, maar natuurlijk geldt dit ook voor alle vrouwen geboren met "zon in boogschutter".

Hij neemt de wereld intuïtief waar, kijkt vooruit en ziet de mogelijkheden. Als hij hierover praat dan betekent dit nog niet dat hij dit gaat doen maar alleen dat het kan of wat er zou kunnen. Hij zal altijd eerst kijken wat het voor hem betekent en zal moeten leren niet uit het oog te verliezen wat het voor de mensen om hem heen betekent.

 

De boogschutter is gericht op hogere kennis en filosofie, hij heeft een duidelijke eigen visie. Het is belangrijk voor een boogschutter dat hij blijft luisteren en communiceren met zijn omgeving zodat hij alle waarnemingen en veranderingen kan meenemen in zijn visie en deze tijdig kan verruimen of bijstellen, anders zien de mensen hem al snel als een betweter.

 

De Boogschutter heeft een drang naar hogere kennis en het uitdragen hiervan, maar ook de boogschutter zal de basiskennis tot hem moeten nemen, een brede waarneming moeten ontwikkelen alvorens de hogere kennis uit te kunnen dragen.

 

Een Boogschutter houdt van reizen, hij houdt van, mentaal reizen, geschiedenis maar ook van reizen naar het buitenland, weg van huis, verhuizen naar het buitenland.

 

De Boogschutter is doelgericht ziet zijn doel duidelijk voor zich en richt er zijn pijlen op. Belangrijk voor een boogschutter is, dat hij om zich heen blijft kijken naar wat er dichtbij hem gebeurd en ziet of mensen hem kunnen volgen. Zoals bij de jacht kunnen er gevaren of zaken dichtbij hem zijn die hij anders over het hoofd ziet. Hij dient te waken voor een tunnelvisie en open te staan voor alles wat er om hem heen gebeurd en dit te integreren in zijn doelen en visies. Pas dan wordt de boogschutter een wijs man.

 

Ieder zonneteken staat ook nog onder invloed van 7 andere planeten dus je bent meer dan deze beschrijving alleen.

Anja’s Treehouse

 

Wil je graag meer weten of deelnemen aan een groep of een individueel consult bezoek mijn website www.searchtodevelopment.nl of stuur een mailtje naar searchtodevelopment@gmail.com

Anja's Treehouse

SearchToDevelopement

Privé consult

Kalender 2016-2017