5. jan, 2019

Chaos in de wereld heeft nut.

In veel gevallen wordt chaos benoemd als iets negatiefs. Het wordt ook benoemd als en negatieve karakter trek van het vissensterrenbeeld. Ik als vis word dan ook helemaal blij van de mythologie van de god Chaos, zie op het plaatje zijn energie afgebeeld. (Wormgat in het heelal).

Chaos betekent 'leegte, is in de Griekse mythologie het Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Chaos wordt wel voorgesteld als een bodemloze leegte waar alles eindeloos 'valt'; niet naar beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle kanten op. Uit deze uitgestrekte malende wanorde ontstond orde in de vorm van Nacht, Duisternis, Aantrekkingskracht, Onderwereld en Aarde. Aarde maakte vanuit haar oorsprong Bergen, Zee en Hemel; Nacht en Duisternis maakten samen Ether en Dag. Niets, iets, heelheid. https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaos_(Griekse_mythologie) 

In de Chaos ontstaat de onbewuste nieuwe ziel, je geboorte. In de Chaos ontstaat alles, liggen alle zaden als het ware opgeslagen om uit te groeien tot materie, door ervaring kun je alle zaden in jezelf tot ontwikkeling brengen, laten groeien. In de Chaos in de wereld, je werk, je directe omgeving, liggen ook alle zaden die je tot ontwikkeling kunt brengen, laten groeien. Chaos is NIETS, IETS, een energie om tot heelheid te komen.

Is dit niet een hele mooie manier om chaos te ervaren?

We zien de Wereld om ons heen van tijd tot tijd als een grote chaos. We verliezen allemaal wel eens de controle, in ons werk, in ons gezin, het dagelijks bestaan. Als je dan op deze manier naar de chaos waarin je verkeerd kunt kijken, dan kun je de chaos omarmen en de kansen tot ontwikkeling zien.

Dankjewel synchroniciteit dat je mij dit vandaag hebt laten zien. Ik als vis, opzoek naar heelheid in 2019, bij het trekken van de tarot kaart O De Dwaas.