22. dec, 2018

Heelheid. Wie ben ik?

Cirkel van heelheid

Je kernkwaliteit.

In deze cirkel zie je de vierelementen. Cirkel van heelheid. Vuur, lucht, aarde en water. Ons zonneteken, dit is het teken waar je in geboren wordt, staat in een van deze vier elementen. Als je niet weet in welk element jouw geboorte teken staat klik dan op deze link Duiding sterrenbeeld en zoek het voor jezelf, je partner of kinderen even op. Bij de meeste mensen is het zo dat ze onbewust het element gebruiken waarin ze geboren zijn. We hebben natuurlijk wel alle elementen in ons. Maar als we naar onze omgeving kijken dan doen we dit meestal bij voorkeur met het element waarin je geboren bent.

Waar staan deze elementen in de kern voor?

Het element vuur, kijkt naar de wereld waarin hij zelf centraal staat, wil graag dingen, staat graag in de belangstelling is doel gericht en wil zich ontwikkelen. Aarde, kijkt naar de wereld met de 6 zintuigen, houdt van de natuur en wil vanuit de basis zaken opbouwen, is vasthoudend, vindt gezondheid, reinheid erg belangrijk en wil zaken graag structureren. Water, neemt de wereld waar in energieën, sferen. Bij het water element spelen emoties een belangrijke rol, men voelt onderstromen en sferen, van zichzelf maar ook van hun omgeving, familie, werk en wereld. Het is moeilijk om deze zaken uit elkaar te houden. Ze willen, deze vaak onuitgesproken zaken graag oplossen, veelal ondanks en ten koste van zichzelf. Lucht, neemt zijn omgeving objectief waar, door feiten te verzamelen, dit zijn de denkers, ze kunnen meestal luchtig communiceren, ze houden van analyseren, vergelijken om zo tot een objectieve waarneming te komen.

Als ik mezelf neem. Ik ben geboren in het teken vissen dus mijn voorkeur en manier van waarnemen gaat uit naar het element water. Dit betekent niet dat de andere elementen geen rol spelen in mijn persoonlijkheid. Het betekent alleen dat ik als persoon bij voorkeur gebruik maakt van het element water. In het kort betekent dit dat ik sferen, emoties, energieën en onderstromen waarneem. Ik neem dus eigenlijk iets waar wat niet te zien is en in veel gevallen weet ik moeilijk te onderscheiden of het geen wat ik voel van mij is of van de ander of anderen. Dit betekent dat als ik een verdrietige film zit te kijken, zelf intens verdrietig word. Omdat ik me zonder dat ik me dit eerder bewust was verplaats in de ander en voor hem voel. Dit gebeurt natuurlijk niet alleen met een film, maar ook binnen een gezin, of familie of werkomgeving waar ik in ben. Het is dan ook voor een persoon geboren in dit element erg belangrijk dat hij dit weet, het zich bewust wordt. Dit draagt bij aan een stukje heelheid van de persoonlijkheid van de persoon.

Cirkel van heelheid

Wil je iets vragen?