26. jun, 2016

Zon in Kreeft (22 juni tot en met 22 juli)

Een kreeftmens is geboren in het water element. Deze mensen nemen de wereld waar door te voelen wat voor sfeer er is, ze voelen wat voor emoties er spelen opdat moment. De kreeft is een vrouwelijk teken daarom is deze tekst in de zij vorm geschreven maar voor een mannelijke kreeft is deze duiding hetzelfde.

Als ze ergens binnen lopen dan voelen ze of de sfeer goed is. Bijvoorbeeld, ze zitten in een groep en een paar mensen hebben ruzie met elkaar maar ze spreken dit niet uit. De kreeft voelt dit onmiddellijk aan en zonder dat er over gesproken wordt krijgt de kreeft een drang om dit op te lossen. De kreeft wil dan ook onmiddellijk de rol op zich nemen om het probleem op te lossen, zoals een moeder dat doet bij haar kinderen. Ze reageert direct en onbewust op prikkels van haar omgeving.

Zij neemt dus in veel gevallen al snel de rol van een moeder aan, ze wil iedereen een emotionele veiligheid geven. Dit doet de kreeft impulsief en onbewust. Hierdoor neemt de kreeft weleens een rol op zich die niet afgestemd is met de omgeving, een groep of persoon, zij komt dan als erg bemoeizuchtig over. De kreeft doet dit met de beste bedoelingen. De kreeft wil graag zorgen, voor iedereen, omdat een kreeft zich daar zelf goed bij voelt.

Je zult begrijpen dat als de kreeft direct reageert op de emoties van de ander, op een manier die gelijk is aan zijn eigen emoties, de kreeft ook snel persoonlijk geraakt wordt. De kreeft ziet niet altijd dat dit niet persoonlijk bedoeld is, want de kreeft wil alleen maar helpen, vaak dus vanuit een rol die zij onbewust op zich neemt. Zij heeft namelijk niet gevraagd of iemand anders de hulp wel wil. Hoe kan iemand die hulp nu niet willen? Het is dan ook belangrijk dat een kreeft leert zien dat een afwijzing van de hulp (goede raad) niet persoonlijk bedoeld is. Dit zou een soort mantra voor de kreeft mens moeten worden. "Het is geen persoonlijke afwijzing, het is niet persoonlijk bedoeld!".

De kreeft lijkt voorbij te gaan aan het feit dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen leven en dat iedereen de ruimte moet hebben om zelf fouten te maken en om op die manier dingen te leren. Mensen willen nu eenmaal gewoon hun eigen ruimte om hun eigen fouten te kunnen maken. De kreeft is als een moeder die leeft voor haar kinderen, maar kinderen worden volwassen en willen hun eigen verantwoordelijkheid en ruimte. Voor een kreeft is het dan ook nodig om zich bewust emotioneel te onderscheiden en af te scheiden van de ander zodat de kreeft een rol op zich kan nemen die door de kreeft is afgestemd met zijn omgeving. Zodat haar inzet gezien, gewaardeerd en gehoord wordt.

Op het moment dat een kreeft geraakt wordt, dikwijls dus onbedoeld, ontstaat er een litteken in de ziel van de kreeft. Deze littekens zijn enorm omdat ze vanuit een emotie ontstaan en hierdoor gekoesterd worden. De kreeft trek zich opdat moment emotioneel terug van de persoon die dit veroorzaakt en vanuit een valse trots gebruikt ze haar schild als pantser om zich van het teveel aan emotie af te sluiten. Ze gaat als het ware boven haar eigen emotie staan en zet daarmee de ander op een onoverkomelijke afstand. De kreeft voelt direct de emotie van de ander, maar door het teveel aan emoties is het moeilijk om haar eigen emoties te durven voelen en te leven. Zij wordt opdat moment als het ware overspoeld door haar emoties en om niet te verdrinken sluit ze zich af. De behoefte van een kreeft om zelf met zorg omringt te worden is dan ook vaak erg groot. De kreeft is als een moeder, maar zoals iedereen heeft zij het als geen ander nodig om door haar eigen moeder en omgeving gekoesterd worden.

Ieder zonneteken staat natuurlijk ook nog onder invloed van 7 andere planeten dus je bent meer dan deze beschrijving alleen.

Menu

SearchToDevelopement

Anja's Treehouse

Kalender 2016-2017