27. mrt, 2016

Zon in teken Ram geboren 21 maart tot en met 20 april

Een Ram is geboren in het element vuur.

Mensen geboren in het vuurelement zijn naar voren gericht dit betekent dat ze niet bezig zijn met het verleden of het heden maar zich richten op de toekomst. Ze bekijken zaken en zien onmiddellijk de mogelijk of onmogelijkheden van de dingen. Dit betekent nog niet dat ze voor deze specifiek benoemde mogelijkheid kiezen of dit willen, het benoemen van mogelijkheden en de verwarring over de keuze is dan ook dikwijls een valkuil in de communicatie met een persoon geboren in het vuurelement.

Een Ram reageert op prikkels van buitenaf, hij reageert onmiddellijk op deze prikkels dit maakt hem dikwijls impulsief het is dan ook moeilijk voor hem om eerst na te denken over wat hij gaat zeggen alvorens het uit te spreken. Dit komt omdat de energie van de prikkel niet eerst naar binnen gaat maar als het ware als een boemerang zich direct weer keert naar de persoon die de prikkel/ energie afgeeft. Hierdoor krijgt men soms de indruk dat de Ram wat bot is in zijn communicatie. De uitdaging voor een Ram is dan ook de informatie eerst te absorberen, innerlijk te verwerken in balans te brengen en daarna pas te reageren op het geen wat hij hoort of ziet.

Een Ram is geboren in een mannelijke energie hij weet duidelijk wat hij wil, hij is doelgericht, positief en ondernemend. Hij laat zich als hij iets wil ook niet door iets of iemand tegenhouden. Door zijn sterke wil en krachtige energie kan hij dingen bereiken die andere mensen nooit zullen bereiken. Dit proces kan hem heel eenzaam maken en er voor zorgen dat hij bijvoorbeeld niet onder een baas kan werken. Als hij andere mensen nodig heeft in een proces dan zorgt deze energie er dikwijls voor dat hij alleen zonder enig overleg iets gaat doen en hij voorbij gaat aan het groepsproces. De uitdaging voor de Ram is dan ook de verbinding te zoeken met de andere mensen om hem heen, in een werksituatie of binnen een relatie, zodat er afstemming en daardoor samenwerking ontstaat.

Ieder zonneteken staat natuurlijk ook nog onder invloed van 7 andere planeten dus je bent meer dan deze beschrijving alleen.