2. mrt, 2016

De zon in vissen geboren tussen 20 februari en 20 maart

Zoals jullie weten gaat het bij Anja's Treehouse en SearchToDevelopment om karakter-astrologie. Het lijkt me leuk om jullie iedere maand bij het wisselen van het sterrenbeeld iets over het karakter van dit sterrenbeeld te vertellen.

Het vissensterrenbeeld behoort tot het waterelement. Dit wil zeggen dat mensen geboren onder het sterrenbeeld vissen bij uitstek mensen zijn die op de eerste plaats waarnemen met behulp van hun gevoel. Ze nemen als het ware sferen waar.

Als ze ergens binnen lopen dan voelen ze of de sfeer goed is. Bijvoorbeeld, ze zitten in een groep en een paar mensen hebben ruzie met elkaar maar ze spreken dit niet uit. De vis voelt dit onmiddellijk zonder dat er over gesproken is. Een vissenmens heeft dan ook onmiddellijk het gevoel iets te moeten zeggen zodat de verbinding tussen de mensen weer tot stand komt en zaken weer gaan stromen, opgelost worden.

Ook is het belangrijk voor een vissenmens dat de ruimte waarin hij moet werken of is, goed aanvoelt soms betekent dit dat het bijvoorbeeld niet te opgeruimd moet zijn. Een vissenmens verzameld namelijk graag dingen om zich heen met een verhaal of emotionele waarde. Hierdoor lijkt een vissenmens al snel chaotisch.

Een vissenmens heeft ook een sterke verbinding met het collectief, het Al, de Kosmos, een vissenmens vindt de verbinding met alles om hem heen heel belangrijk. Het liefst gaat hij erin op dit doet hij door te mediteren en te dromen. Hij heeft een groot empathisch vermogen en lijkt de gevoelens van anderen belangrijker te vinden dan die van hemzelf. Dit is dan ook zijn grootste valkuil. Zijn grootste uitdaging in dit leven is dan ook zichzelf ondanks deze behoefte niet te verliezen. Hij dient zich bewust te worden van wie hij zelf is en zijn eigen behoeftes bewaken. Nee, zeggen is dan ook een uitdaging voor een vissenmens.

Het zal dan ook te begrijpen zijn, dat als een vissenmens weinig identiteit heeft ontwikkeld. Het voor andere mensen volkomen onduidelijk is, wat de verlangens van een vissenmens zijn. Hij weet immers dikwijls zelf niet eens, wie hij is of wat hij wil. Hierdoor lijkt hij gemakkelijk mee te bewegen.

Totdat hij zich heeft losgemaakt uit de stroom, de verbinding van alle dag en in stilte alles gaat verwerken. Het is dan ook belangrijk dat hij zich terug kan trekken. Hij analyseert en verwerkt dan zijn gevoelens en komt tot inzichten en besluiten. De uitdaging voor een vissenmens is dan ook deze bij de volgende ontmoeting te delen.

Ieder zonneteken staat natuurlijk ook nog onder invloed van 7 andere planeten dus je bent meer dan deze beschrijving alleen.

 

 

Interessant? Kom zondag 20 maart naar de open dag en word je bewust J. Mail je geboortedatum, tijd en plaats aan searchtodevelopment@gmail.com dan krijg je informatie over jouw zonneteken.